Historisk arkiv

Kultur- og likestillingsministeren åpner Norges første lesekiosk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Sted: Sommerrogt. 17