Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (Frp)

Født: 1981
Tiltrådte: 16.10.2013
Fratrådte: 30.11.2018

Permisjon: 27.06.2016-18.04.2017

Utdanning:
2010: Praktisk Pedagogisk utdanning, Høgskolen i Vestfold
2007: Mastergrad i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
2005: Enkeltemner i offentleg administrasjon og planlegging, Høgskulen i Lillehammer
2004: Bachelorgrad i samfunnsvitskap, NTNU


Yrkeserfaring:
2012-2013: Lærar, Høyanger kommune
2010-2012: Prosjektleiar, Vågå kommune
2007-2009: Politisk rådgiver på feltet kyrkje, utdanning og forsking, Framstegspartiets stortingsgruppe

Politisk erfaring:
2011-2013: Sentralstyremedlem i Framstegspartiet  
2011-2012: Fylkestingsrepresentant, Oppland
2009-2013: 1.vara til Stortinget
2008-2010: 1.nestformann i FpU
2007-2010: Kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem, Sør Aurdal kommune
2004-2008: Sentralstyremedlem FpU
2003-2007: Fylkestingsrepresentant Oppland