Historisk arkiv

Behandling av Prop. 96 L - Endringer i jordskifteloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Sted: Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltar under behandling av Prop. 96 L - Endringer i jordskifteloven.