Historisk arkiv

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nettside: http://www.nilf.no/