Historisk arkiv

M-1/2013 - Omdisponering og deling – Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr 23 §§ 9 og 12 - Erstattet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet gir med dette ut nytt rundskriv om omdisponering og deling. Rundskrivet opphever rundskriv M-4/2003 Omdisponering og deling – Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr. 23 §§ 9 og 12.

Sist endret november 2016