Politisk rådgjevar Margrete Dysjaland (Frp)

Født: 1980

29.08.2016 - 01.06.2018

Utdanning:

2001-2002  Reiselivskoordinator, Næringsakademiet Stavanger
2014 Personalledelse, BI Stavanger

Yrkeserfaring:

1993-2000 Avløysar, Sola Avløysarlag
1998-1999 Butikkmedarbeiar, Rimi, Tjelta
2001-2002 Fengselsbetjent, Åna Kredsfengsel
2002-2006 Butikkmedarbeiar, KappAhl
2006

Sjølvstendig næringsdrivande, Dysjaland Gard
Eigar og dagleg leiar
- Inn på Tunet - arbeidstrening og sysselsetjing innan rus, psykisk helse og rus, miljøteneste og NAV
- Sertifisert Bransjestandard Hest

Kurs/politiske verv:

 

Handikapleiar I og II ved Norske Hestesenter og Studieforbundet Natur og miljø

  Inn på Tunet - kvalitet og tryggleik ved Landbrukets HMS-teneste, Norges Bondelag, Norsk Bonde og småbrukarlag
  Praktisk HMS-arbeid ved Lanbrukets HMS-teneste
  Sertifisert NLP-Practitioner ved Alternativet kurs og kompetanssenter
  Nestleiar i Sola FrP
2011-2015:  Formannskap og kommunestyre
2015- Formannskap, Kommunestyre, Utval for Plan & Miljø, Admiistrasjonsutval
  Folkevalt i Sola kommune for Frp
Til toppen