Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp)

Tiltrådte: 31.08.2018
Fratrådte: 22.01.2019

Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens landbruks- og matpolitikk.

CV

31.08.2018 -  Landbruks- og matminister
16.10.2013 -  5.6.2015 Statssekretær i Samferdselsdepartementet

Stortingsperioder

2017 - 2021 Representant nr 3 for Telemark, FrP.
2013 - 2017 Representant nr 3 for Telemark, FrP.
2009 - 2013 Representant nr 2 for Telemark, FrP.
2005 - 2009 Representant nr 2 for Telemark, FrP.
2001 - 2005 Vararepresentant nr 1 for Telemark, FrP.
1997 - 2001 Vararepresentant nr 3 for Telemark, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

2013-2017
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 16.10.2013

2009-2013
Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013
Andre nestleder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013

2005-2009
Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009
Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

2009-2013
Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.2009 - 30.09.2013

2005-2009
Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2007 - 16.10.2013

Medlemskap i gruppestyrer

2009-2013
Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 07.10.2009 - 30.09.2011

2005-2009
Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 05.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning

1991-1992 VK1 og 2 Handel og kontor, markedsføring
1990 GK Handel og kontor, butikkfag 


Yrke

1997-1998 Butikksjef ved Spar Vestskogen
1994-1996 Ass. butikksjef ved ICA Haugtun AS
1987-1993 Butikkmedarbeider ved Vi-To Matsenter

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

Medlem Bamble kommunestyre 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

Varamedlem fylkesutvalg, Telemark 1999-2003, 2003-2007

Offentlige verv

2007- Leder Ankeutvalget, Bamble
2004- Medlem Generalforsamlingen for Sparebankstiftelsen DNB NOR
2003-2005 Leder Infrastrukturutvalget, Telemark
2000-2005 Medlem Landsstyret for Kommunenes Sentralforbund
1999-2003 Leder Administrasjonsutvalget, Telemark
1999-2000 Medlem Styret for Skiensfjordens kommunale kraftselskap
1995-2003 Leder Ankeutvalget, Bamble
1995-2003 Leder Helse- og omsorgskomiteen, Bamble

Tillitsverv i partier

2010 - Medlem av FrPs sentralstyre
2002-2005 Distriktssekretær BTV FrP
2001-2002 Kommunalpolitisk rådgiver FrP
2001 Politisk rådgiver FrPs stortingsgruppe
1999-2002 Medlem FrPs sentralstyre , fra 2010
1999-2002 Formann FpU
1998-1999 Organisasjonssekretær FrP
1996-1999 Medlem FpUs sentralstyre
1996 Formann Telemark FpU
1990-1996 Div. verv Bamble FrP
1989-1995 Div. verv Telemark FpU,

Andre administrative verv

2004- Medlem Styret for H&H Eiendom AS

Til toppen