Vis hele kalenderen

29.11.2018

  • Behandling av Dokument 3:9 (2017-2018), Innst. 53 S (2018-2019)

    Bård Hoksrud| regjeringen.no

    Sted: Stortinget

    Landbruks- og matminister Bård Hoksrud er til stede under Stortingets behandling av Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser (Dokument 3:9 (2017-2018), Innst. 53 S (2018-2019)).

Til toppen