Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundreise i Hedmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Sted: Hedmark

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud er på reise i Hedmark. Mandag er det genressurser og avlsmiljøene som driver innenfor skog, planter, storfe og svin som er hovedtema for dagen. Tirsdag er det Inspirasjonsdag om matglede for eldre samt gårdsbesøk.

Program mandag 19.11.:

Kl. 09:00

Besøk hos 
Avlsorganisasjonene Norsvin, Geno og TYR.
Presentasjon av nasjonalt- og internasjonalt arbeid ved Olav Eik-Nes, adm.dir. Norsvin
Adr.: Senter for avl og bioteknologi, Storhamargt. 44, 2317 Hamar

  • kl. 09.10 Norsvins internasjonale satsning og suksess v/ Geir Heggheim, styreleder i Norsvin og Norsvins rolle og betydning i et globalt bærekraftsperspektiv ved Olav Eik-Nes, adm.dir. i Norsvin.
  • kl. 09.30 Geno mot 2021 v/Jan Ole Mellby, styreleder i Geno.
  • kl. 10.00 TYR. Den spesialiserte kjøttproduksjon sin rolle i norsk landbruk. Status og utfordringer, v/Leif Helge Kongshaug, styreleder i TYR og norsk avlsarbeid på kjøttfe – avl i verdensklasse v/Oddbjørn Flataker, daglig leder TYR.

Kontakt
Norsvin - Wenche Helseth, tlf.: 950 82 542,
[email protected]
Geno - Mari Bjørke, tlf.: 907 78 301,
[email protected]

kl.11.00

Graminor AS - avlsmiljøet på plantesiden.
Graminor driver med forskning og  implementering av ny teknologi for å effektiviserer utviklingen av nye plantesorter. Dette gjelder nye teknologi på jordet (droner, roboter, sensorer med mer) og ny teknologi på genet – som for eksempel markør assistert seleksjon.

  • kl. 11.00 Velkommen v/Idun Nytun Christie, Adm. Dir. Graminor.
  • Kl. 11:05 Potet kryssing v/Anja Haneberg, Forsøkstekniker Potet. Statsråden skjærer i potet og ser tørråte og ulik grad av resistens i ulike sorter.
  • kl. 11:35 Presentasjon av Graminor v/Kristin Børresen, Markeds og Kommunikasjonssjef i Graminor
  • kl 11:50 GeneInnovate v/Susanne S. Windju, Molekylær foredler korn. Forskningsprosjekt på CRISPR (genredigering ) hvor Graminor og NMBU skal jobbe med tørråte resistens.

Adr.: Bjørke Gård, Hommelstadvegen 60, Ridabu

kl. 12.00

Heidnerklynga og Biosmia

Heidnerklyngen:
En næringsklynge innen grønn bioøkonomi som består av nærmere 50 bedrifter og forskningsinstitusjoner fra genetikk/avl og matproduksjon til restressurser.

Biosmia:
BioSmia er etablert for å samle miljøene innen bioøkonomi for å skape innovasjonskraft.

kl. 13.45

Skogfrøverket 
Skogfrøverket skal sørge for en landsdekkende tilgang på skogfrø av høy kvalitet.

- Skogfrøverket: Bakgrunn, funksjon og organisering
- Forsyning av frø til skogbruket
- Foredling for et framtidig klima
Deretter en omvisning i Klengene, laboriatoriet og biobanken.

Adr.: Birkebeinerveien 11, Hamar.

kl. 15.30

Mjøstårnet 
Verdens høyeste trehus, åpner i mars 2019.
Adr.: Nils Amblis veg 1A, Brumunddal.

Program tirsdag 20.11:

kl. 09.00 Inspirasjonsdag om matglede for eldre - Hamar
Se eget program 
Adr.: Hamar kulturhus, Torggata 100, 2317 Hamar
kl. 13.45

Gårdsbesøk Alhaug gard v/ Edel Urstad og Helge Hvoslef.
Adr.: Duengerhøgda 455, Nes på Hedmark

Landbruket betyr mye i Hedmark

Landbruket og landbruksbasert industri i Hedmark, både jord og skog, gir grunnlag for 14.000 arbeidsplasser og en årlig verdiskaping på 5 milliarder kroner. Hele 16 prosent av sysselsettingen og 11 prosent av verdiskapingen i fylket er dermed landbruksbasert.

Kontaktperson for landbruks- og matministeren: 
Seniorrådgiver Marthe Bay Haugen, tlf 415 22 112.

Til toppen