Historisk arkiv

Bilder av statssekretær Amund Drønen Ringdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H)
Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) (Foto: Paul Paiewonsky/FKD)