Historisk arkiv

Bilder av statssekretærLars Jacob Hiim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Her finner du foto av statssekretær Lars Jacob Hiim som kan brukes fritt. Fotograf/byrå skal krediteres.