Statssekretær Lars Jacob Hiim (H)

Født: 1971

Lars Jacob Hiim ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i ekstraordinært statsråd 17. januar 2018.

Biografi:

Lars Jacob Hiim ble utnevnt til statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i januar 2018. Han kom da fra samme stilling i Næringsdepartementet.

Hiim er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har vært i Steenstrup Stordrange DA og i NHO. Han jobbet mange år i Høyres stortingsgruppe, og startet i politikken i Ringerike Unge Høyre og Buskerud Høyre.

Arbeidserfaring:

2018- Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2014-2017 Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet
2011-2014 Avdelingsdirektør for arbeidsliv NHO
2007-2011 Politisk rådgiver i Område kommunikasjon NHO
2006-2007 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
2004-2005 Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet
2002-2004 Statssekretær i Miljøverndepartementet
1997-2002 Høyres stortingsgruppe
1996-1997 Krigsadvokatene for Sør-Norge, vernepliktig juridisk assistent

Utdannelse:

1996 Cand. Jur. Universitetet i Oslo

Verv:

1991-1999 Ringerike Kommunestyre
  Diverse verv i Buskerud Høyre, Buskerud Unge Høyre og Ringerike Unge Høyre.