Tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

(Perioden 16.10.2013 - 16.12.2015)

Født: 1962

Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Nedlastbart bilde (Foto: Paul Paiewonsky)

Du finner også flere bilder av statsråden på flickr

CV

Stortingsperioder

Representant nr 7 for Troms, 2005 - 2009, H.
Representant nr 4 for Troms, 2009 - 2013, H.
Representant nr 2 for Troms, 2013 - 2017, H.

 

Medlemskap i stortingskomiteer

2005-2009 Medlem, Justiskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
2009-2013 Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013

 

Medlemskap i regjering

Personlig sekretær, Justis- og politidepartementet, 20.10.1989 - 03.11.1990
Politisk rådgiver, Utdannings- og forskningsdepartementet, 30.10.2001 - 18.06.2004
Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet, 18.06.2004 - 30.09.2005

 

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

Yrke

Verv Kommune og fylkesting

Offentlige verv

Tillitsverv i partier

Tillitsverv i organisasjoner

Andre verv

Til toppen