Tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

(Perioden 16.10.2013 - 16.12.2015)

Født: 1962

Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Nedlastbart bilde (Foto: Paul Paiewonsky)

Du finner også flere bilder av statsråden på flickr

CV

Stortingsperioder

Representant nr 7 for Troms, 2005 - 2009, H.
Representant nr 4 for Troms, 2009 - 2013, H.
Representant nr 2 for Troms, 2013 - 2017, H.

 

Medlemskap i stortingskomiteer

2005-2009 Medlem, Justiskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
2009-2013 Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013

 

Medlemskap i regjering

Personlig sekretær, Justis- og politidepartementet, 20.10.1989 - 03.11.1990
Politisk rådgiver, Utdannings- og forskningsdepartementet, 30.10.2001 - 18.06.2004
Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet, 18.06.2004 - 30.09.2005

 

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Tromsø Lærerhøgskole (allmennlærerutdanning) 1981-1984
 • Mediefag og matematikk, Distriktshøgskolen Volda/Tromsø Lærerhøgskole 1984-1985
 • Ledelse og organisasjon, Høgskolen i Harstad 2001-2004

Yrke

 • Lærer, Skånland Sentralskole, Evenskjer 1985-1986
 • Bistandspolitisk sekretær, Høyres Studieforbund 1987-1989
 • Lærer Seljestad ungdomsskole, Harstad 1990-1995 (permisjon fra 1995), 1999-2001
 • Utnevnt til Fylkesmann i Troms med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemmer

Verv Kommune og fylkesting

 • Medlem Harstad kommunestyre 1991-1995
 • Medlem Harstad formannskap 1999-2001 (permisjon fra 2001)
 • Medlem fylkesting og fylkesutvalg, Troms 1991-1995
 • Fylkesvaraordfører fylkesting, Troms 1995-1999  

Offentlige verv

 • Medlem Landsrådet for Heimevernet 1989-1997
 • Nestleder Styret for Harstad sykehus 1991-1995, leder 1995-1999
 • Nestleder Det kriminalitetsforebyggende råd 1993-1999, leder 1999-2002
 • Medlem Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet 1994-1995
 • Leder Næringsutvalget, Troms 1995-1999
 • Nestleder Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag 1995-1999
 • Medlem Styret for stiftelsen Veiledningsinstituttet i Nord-Norge 1996-2001
 • Medlem Overvåkningskomiteen for interregionalt program for Nordkalotten 1996-1999
 • Medlem Styret for Nordnorsk Vekst A/S 1997-1999
 • Nestleder Forsvarspolitisk utvalg 1999-2000
 • Medlem Styret for omstillingsprosjektet i Innovasjon Ytre Lyngen 2008-2010

Tillitsverv i partier

 • Leder Harstad Unge Høyre 1980-1981
 • Leder Troms Unge Høyre 1983-1984, æresmedlem 1997
 • Medlem Styret i Troms Høyre 1983-1984
 • Medlem Sentralstyret i Unge Høyres Landsforbund 1984-1986
 • Nestleder Unge Høyres Landsforbund 1986-1990
 • Medlem Sentralstyret i Høyres Hovedorganisasjon 1986-1991, nestleder 1994-1998
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1990-1991
 • Leder Høyres kommunalutvalg 1994-1998, medlem 1998-2001
 • Leder Kriminalpolitisk utvalg, Høyres Hovedorganisasjon 1995
 • Medlem Høyres programkomite for perioden 2001-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for norske ungdomsorganisasjoner 1987-1989
 • Medlem Styret i Troms Idrettskrets 1996-1997, 1999-2000
 • Medlem Kommunenes Sentralforbund sentralstyre 1996-2001
 • 2. visepresident Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité 1996-1999

Andre verv

 • Medlem Representantskapet for Harstad Sparebank 1995-1999
 • Leder Styret for Harstad kulturhus AS 2000-2010
 • Medlem Bedriftsforsamlingen TFDS ASA 2001-2003, leder 2003-2006 (Fusjon OVDS og TFDS, skiftet navn i 2007 til Hurtigruten ASA)
 • Nestleder Bedriftsforsamlingen Hurtigruten ASA 2006-2008, medlem 2008-2009
 • Medlem Styret for Hålogalandsbrua AS 2008-2010