Statssekretær Ronny Berg (FrP)


Født: 1970

Statssekretær for fiskeriministeren.

Utdanning:

20092010 Høgskolen i Nord-Trøndelag  Helse, miljø og sikkerhetsarbeid VT 
20082008 Universitetet for Miljø og Biovitenskap  Kvalitetsrevisjon VT 
20062007 Høgskolen i Nord- Veiledningspedagogikk VT 
2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag  Instruktør motorsykkel VT 
2007 Høgskolen i Finnmark  Instruktør scooter VT
2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag  ADR-instruktør VT 
2006 Høgskolen i Nord-Trøndelag  Trafikklærer tunge klasser VT 
20042005 Høgskolen i Narvik  Saksbehandling VT
20002001 Statens trafikklærerskole  Trafikklærer lette klasser VT 
19921993 Alta Videregående  Yrkessjåfør – Transportfag 
19911992 Utdanning Nord  Reparatør hvitevarer 
19911991 Utdanning  Elektrofag grunnkurs 

Arbeidserfaring:

2007– Statens vegvesen  Rådgiver tilsynsseksjonen 
20112015 Alta kommune  Varaordfører, leder adm. og økonomiutvalg 
20032007 Statens vegvesen  Inspektør 
2003 Forsvarets Kjøreskole  Trafikklærer tunge klasser 
2003 Adecco  Sensor 
20012003 PVJ Trafikkskole  Trafikklærer 
19961997 Forsvaret  Grenader 
19951996 Forsvarets FN-tjeneste  Sjåfør tankbil 
1995 Forsvarets FN-tjeneste  Sjåfør tankbil 

Politiske verv:

Sekretær Alta FrP 20042007

Leder Alta FrP 20072011

Medlem kommunestyret Alta 20072011

Medlem hovedutvalget for kultur og næring Alta kommune 20072011

Medlem administrasjonsutvalget Alta kommune 20072011

Leder Finnmark FrP 20092011

Politisk nestleder Finnmark FrP 20122013

Leder Finnmark FrP 20142016

Varaordfører Alta kommune 20112015

Leder økonomiutvalget Alta kommune 20112015

Leder administrasjonsutvalget Alta kommune 20112015

Gruppeleder kommunegruppa Alta 2015

Medlem Finnmark fylkesting 2015

Medlem hovedutvalget for kultur og samferdsel Finnmark fylkeskommune 2015

Medlem regjeringsoppnevnte Samisk språkutvalg 20142015

Første vara Stortinget 20132017