Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Europakommisjonens strategi for det Indre marked - høringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Europakommisjonen presenterte i oktober 2015 sin nye strategi for det indre marked (se Europakommisjonens samleside). Den nye strategien skal bidra til økt vekst, sysselsetting og investeringer i Europa. For å lykkes med det er et fungerende indre marked sentralt. EU er Norges største handelspartner. Vi er en del av EUs indre marked og denne strategien får direkte betydning for oss.

Strategien er et veikart over 22 forslag til tiltak som Kommisjonen vil fremme i løpet av de nærmeste årene, mange i løpet av 2016. Tiltakene dreier seg eksempelvis om delingsøkonomi, fri bevegelighet for varer og tjenester, offentlige anskaffelser og immaterielle rettigheter, samt forbedrede vilkår for SMBer.

Strategien består av tre hovedsatsinger:

1)     Skape muligheter for forbrukere og næringsliv

2)     Inspirere og legge til rette for modernisering og innovasjon

3)     Sikre etterlevelse av regelverket

Under disse satsningene finnes det mange konkrete tiltak som Europakommisjonen og EØS-landene vil følge opp. Strategien går på tvers av sektorer og knyttes til flere andre initiativer, som strategien for det digitale marked og arbeids- og mobilitetspakken (som enda ikke er lagt frem).

Europakommisjonen innhenter nå informasjon og ber om innspill i form av offentlige høringer der både myndigheter, organisasjoner og privatpersoner kan spille inn. Nedenfor er det lenket til de ulike høringene og forslagene som springer ut fra Europakommisjonens indre markeds strategi.

 

Flere aktiviteter under oppfølgingen av Europakommisjonens indre markedsstrategi

 

Standardisering

Norge signerte 13. juni 2016 det såkalte "Joint Initiativ on Standardisation". Initiativet er et av tiltakene Europakommisjonens indre markedsstrategi. Målet er å forbedre det europeiske standardiseringssystemet for å sikre at det europeiske standardiseringssystemet kan takle utfordringer knyttet til bl.a. nye forretningsmodeller, utviklingen på IKT-området og tjenestenæringenes økende betydning. Her finnes avtalen og mer informasjon om standardiseringspakken som Europakommisjonen presenterte 1. juni 2016.