Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H)

Statssekretær for næringsministeren.

Daniel Bjarmann-Simonsen er statssekretær for næringsministeren med hovedansvar for maritim politikk, lede koordinering av regjeringens havsatsing, næringsrettet forskning og innovasjon, Europa og det indre marked, WTO, internasjonal næringsfremme, rompolitikk, nukleær virksomhet og departementas ansvarsområder innenfor nordområdepolitikken og Svalbard.

Han ble utnevnt til statssekretær januar 2018 og kom da fra stillingen som prosjektsjef i Smart City og samfunnsomstillingsprosjektet «Ny by - ny flyplass». Han har tidligere hatt en rekke stillinger i offentlig og privat sektor, blant annet i to gründerbedrifter innenfor forlagsbransjen, marked og media.

Politiske og folkevalgte verv

 • Statssekretær for næringsministeren (2018 – )
 • Høyres prinsipprogramkomité (2017 – 2019) 
  Medlem
 • Fylkestingsrepresentant, Nordland Fylkesting (2015-2019) 
  Leder av Kontrollutvalget
 • Fylkestingsrepresentant, Nordland Fylkesting (2011-2015) 
  Medlem komité for plan og økonomi, Høyre.
 •  Bystyrerepresentant, Bodø Bystyret (2011-2015) 
  Medlem komité for plan næring og miljø, Høyre. Innvalgt som nummer én etter ordfører. Hadde permisjon pga. av min stilling som politisk rådgiver og senere som prosjektleder i administrasjonen.
 • 2. nestleder, Nordland Høyre (2010-2015) 
  Sittet i Arbeidsutvalget/styret siden 2008, fra 2010 som nestleder.
 • Diverse tillitsverv og representant i utvalg 2000-2014 
  Stortingskandidat (2009) Forhandlingssekretær, valgkampledelse, diverse programkomiteer (Bl.a. Høyres Nord-Norgeprogram), org. utvalg, diverse valg- og nominasjonskomiteer lokalt og sentralt, diverse styreverv, Landsstyremedlem Unge Høyre, Leder i Nordland Unge Høyre, nestleder i Bodø Unge Høyre, leder av økonomiutvalg, tillitsmann for studie, tillitsmann elevråd m.m.

Erfaring

 • Prosjektsjef «Ny by – ny flyplass» 2017 – 2018
  Bodø kommune
 • Prosjektleder «Ny by – ny flyplass» 2014- 2017
  Bodø Kommune 
 • Politisk rådgiver 2011-2014
  Bodø Kommune v/ordfører
 • Administrasjonssjef 2010-2011
  Licentia Forlag
 • Diverse stillinger og engasjement 1999-2010
  Nordland Høyre, NU Publishing,Noricom nord, Nordlandsbanken, Posten Norge, Adecco, Personalhuset, NCC, Bodø Kommune, Hæren, Løvold Bodø, VG/Dagbladet og privat Valgkamprådgiver, markedskonsulent og skribent, ordrebehandler/språkformidler, bankfunksjonær, 1. postbetjent, salg og service, anleggsarbeider, vaktmesterassistent, butikkmedarbeider, m.m. Har gjennomført en rekke kurs bl.a. innenfor bedriftsetablering, salgs- og presentasjonsteknikk, aksjehandel, HMS m.m.

Utdanning

 • Ledelse 2014
 •  Informasjons og kommunikasjonsledelse (kommunikasjonsledelse II) 2012
 • Historie 2009-2010
 • Organisasjon, arbeidsrett og statsvitenskap m.m. 2007 – 2019             
 • Allmenne, økonomiske og administrative fag  2002-2005

Styre- og tillitsverv

 • The Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities (ZEN) (2017- 2018)
  Medlem innovasjonskomiteen
 • The Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities (ZEN) (2016-2018)  
   Styremedlem 
 • Bodø Forsvarsforening (2015- 2016) 
  Leder 
 • Nord-Norges Europakontor i Brüssel (2012-2014)
  Partnerrepresentant, styret.
 • Oppstartprosjektgruppen for nødetatsprosjektet SAMLOK nord (2013-2014)  
  Medlem og initiativtager.
 • Koordineringsforum mellom BK og ledelsen i: Avinor, Forsvarsbygg, Luftforsvarsledelsen og Skifte Eiendom (2012-2016)  
  Representant for Bodø Kommune og ledet sekretariatsarbeidet. 
 • Legatet for Bodø Bys vel (2011 - 2015.)
  Medlem, legatstyret.
 • Bodø Forsvarsforening (2011 - 2017.)
  Styremedlem.
 • Stormen Konserthus KF (2014-2015)
  Styremedlem 
 • Bodø Kulturhus KF (2012-2014)
  Nestleder, styret.
 • Styringsgruppen for byggeprosjektet Kulturkvartalet (Stormen bibliotek og Stormen konserthus) (2011-2014)
  Medlem.