Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H)

Statssekretær for næringsministeren.

Daniel Bjarmann-Simonsen er statssekretær for næringsministeren med hovedansvar for maritim politikk, lede koordinering av regjeringens havsatsing, næringsrettet forskning og innovasjon, Europa og det indre marked, WTO, internasjonal næringsfremme, rompolitikk, nukleær virksomhet og departementas ansvarsområder innenfor nordområdepolitikken og Svalbard.

Han ble utnevnt til statssekretær januar 2018 og kom da fra stillingen som prosjektsjef i Smart City og samfunnsomstillingsprosjektet «Ny by - ny flyplass». Han har tidligere hatt en rekke stillinger i offentlig og privat sektor, blant annet i to gründerbedrifter innenfor forlagsbransjen, marked og media.

Politiske og folkevalgte verv

Erfaring

Utdanning

Styre- og tillitsverv

Til toppen