Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H)

Født: 1965
Tiltrådte: 24.01.2020

Fiskeri- og sjømatministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Sivertsen har vært medlem av kommunestyret i Lenvik siden 1999 og har hatt mange verv i Troms og Finnmark Høyre, blant annet som representant i fylkestinget og varaordfører i nye Senja kommune (permisjon). Før han ble ordfører i 2011, var Sivertsen direktør i Nor-Team Entreprenørforretning. Han var varamedlem til Stortinget fra 2005-2009. Han har en sivilingeniørtittel fra Norges Tekniske Høgskole (NTNU) i Trondheim.

Utdanning

 • Sivilingeniøreksamen, Universitetet i Trondheim (NTH), Bygg/Anlegg (1990-1992) 
 • Ingeniøreksamen, Narvik Ingeniørhøgskole, Bygg/Anlegg  (1986-1989)
 • Utskrevet befalskurs, Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge, Harstad (1985-86)
 • Examen artium, naturfaglinja, Finnfjordbotn Vidaregåande skole, Finnsnes (1981-84)

Erfaring 

 • Varaordfører, Senja kommune (10/2019 - permisjon)
 • Ordfører, Lenvik kommune (2011- 2019)
 • Administrerende direktør, Nord-Team AS (2011-2012)
 • Administrerende dirktør, Technor Energy ASA (2008-2011)
 • Prosjektleder, Nord-Bygg AS (2005-2008)
 • Daglig leder, Tomasjodnesset AS (2004-2005)
 • Prosjektleder, Eiendomsgruppen Tromsø AS (2004-2005)
 • Eget firma, Sivilingeniør Geir-Inge Sivertsen Byggteknisk konsulent (2003)
 • Seniorkonsulent, Utviklingssenteret (2000-2003)

Aktive verv

 • Troms og Finnmark Høyre: Fylkesleder/styreleder (2018-dd)
 • Høyres Sentralstyre: Sentralstyremedlem (2012-dd)