Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H)

Født: 1965
Tiltrådte: 24.01.2020

Fiskeri- og sjømatministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Sivertsen har vært medlem av kommunestyret i Lenvik siden 1999 og har hatt mange verv i Troms og Finnmark Høyre, blant annet som representant i fylkestinget og varaordfører i nye Senja kommune (permisjon). Før han ble ordfører i 2011, var Sivertsen direktør i Nor-Team Entreprenørforretning. Han var varamedlem til Stortinget fra 2005-2009. Han har en sivilingeniørtittel fra Norges Tekniske Høgskole (NTNU) i Trondheim.

Utdanning

Erfaring 

Aktive verv

Til toppen