Statssekretær Kjartan Alexander Lunde (V)

Portrettbilde av Kjartan Alexander Lunde

Tiltrådte: 06.04.2021
Fratrådte: 25.07.2021

Statssekretær for næringsministeren (50 prosent stilling)

Kjartan Alexander Lunde er fra 6. april 2021 statssekretær for næringsminister Iselin Nybø i 50 prosent stilling. Han er fra samme tidspunkt statssekretær i 50 prosent stilling for klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Kjartan Alexander Lunde er utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Stavanger og har jobbet i konsulentselskapet Bouvet ASA siden 2011. Lunde er fylkesleder i Rogaland Venstre, medlem av Rogaland fylkesting og medlem av Stavanger bystyre. De lokalpolitiske vervene har han nå permisjon fra. 

Lunde har også innehatt flere lederverv og styreverv innen frivilligheten og i forskjellig barne- og ungdomsarbeid. Blant annet som leder for Barne- og ungdomsorganisasjonenes kontaktutvalg (BUK) i Stavanger i perioden 2006-2009. 

Siden 2016 har han vært valgt inn i styret til Rogaland teater AS. Et verv han nå har permisjon fra.