Historisk arkiv

Offentleg elektronisk postjournal - OEP

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I OEP kan du søke i brev og dokumenter fra statlige virksomheter og bestille de du ønsker innsyn i. Ved å bruke OEP har du mulighet til å følge den politiske beslutningsprosessen på Internett på tvers av virksomhetsgrensene. De statlige etatene publiserer sine offentlige journaler via OEP. Bestillingene du gjør blir sendt direkte til virksomheten.

I OEP kan du søke i brev og dokumenter fra statlige virksomheter og bestille de du ønsker innsyn i. Ved å bruke OEP har du mulighet til å følge den politiske beslutningsprosessen på Internett på tvers av virksomhetsgrensene. De statlige etatene publiserer sine offentlige journaler via OEP. Bestillingene du gjør blir sendt direkte til virksomheten.

Hva er OEP?
Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle. De ulike postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne. Brukerne kan søke etter informasjon gjennom OEP og bestille innsyn i den informasjonen de finner interessant. Denne bestillingen blir sendt til den virksomheten som er ansvarlig for journaloppføringen. Deretter blir bestillingen behandlet av virksomheten som et innsynskrav, og brukeren får svar direkte fra virksomheten.

Søk i OEP

Til toppen