Statssekretær Kåre Fostervold (Frp)

Stortingsperioder

Representant nr 5 for Telemark, 2005-2009, FrP.

Vararepresentant nr 1 for Telemark, 2009-2013, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

2005-2009

Medlem, Næringskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

 

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

Medlem Porsgrunn kommunestyre 1999-2007
   
Medlem Administrasjonsutvalget Porsgrunn 1999-2003

Medlem Porsgrunn formannskap 2003-2005


Offentlige verv


Meddommer Skien og Porsgrunn tingrett, Skien 1999-2003

Meddommer Agder Lagmannsrett, Skien 2003-2005

Medlem Grenland Havneråd, Porsgrunn 2003-2005


Yrke


Salgssjef, VARD Grenland Industri AS 2013 - oktober 2013

Vice President Operations, Agility Group AS 2012

Department Manager, Agility Group AS 2009-2011 

Produksjonssjef, Beha Fabrikker AS 2000-2005

Elektriker, Herøya Elektro AS 1999-2000

Elektriker, Porsgrunn Elektro AS 1998-1999

Elektriker, Majorstua Elektriske AS 1997-1998

Elektriker, Porsgrunn Elektro AS 1995-1997

Elektriker lærling, Hydro Porsgrunn 1991-1993

Unifil 1990-1991

Førstegangstjeneste Hæren 1989-1990

Til toppen