Statssekretær Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp)

--

Født: 1965

Utdanning  
1981    Kristelig Gymnasium  Naturfaglinje
1991    NDT-Tekniker, Force Institutes, Danmark

1996    Markedsøkonom, grunnfag markedsøkonomi, BI Stavanger
1998   Høyskolekandidat, BI Stavanger

1999    Bachelor i Internasjonalisering og Ledelse, BI Stavanger

2002    Master of Management Program: Organisering og ledelse av Intellektuell kapital, BI Stavanger

2004    Master of Management Program: Samspill og ledelse, BI Stavanger
  
Arbeidspraksis
  
Fornebu Lufthavn                   1986-1987 Ansatt ved Lufthavnkontoret

Ut-veg as                                1988-1990 Daglig leder        
TKT AS (Tilkomst Teknikk)    1990-1992 Opplærings- og sikringsleder on- og offshore
Grøner Offshore                     1992-1994 Seksjonsleder

BI Stavanger                          1999-2003 Prosjektkoordinator, Corporate

BI Stavanger                           2003-2005 Leder Seksjon for Petroleumskompetanse

Innovasjon Norge Rogaland   2005-2007 O&G regionsansvarlig

Innovasjon Norge                    2007-2010 Sektorleder O&G

Utenriksdepartement               2010-2011 Seniorrådgiver Næringspolitisk seksjon

Innovasjon Norge                    Spesialrådgiver Delegasjonsavdeling

Utenriksdepartement               2014-2015 Seniorrådgiver Besøksseksjonen
  
Tillitsverv / Folkevalgte verv / Styreverv
  
Organisasjon                      Fra       Til         Verv

17. mai-komiteen i Oslo     2014    2015      Medlem

Kringkastingsrådet             2013    2015        Vararepresentant

17. mai-komiteen i Oslo     2013   2014    Varamedlem

Bystyret                             2011    2014        Varamedlem Byutviklingskomiteen

Frogner FrP                       2010    dd        Styreleder

Solvang ASA                     2006    2010    Styremedlem

Frogner FrP                       2009    2010    Nestleder

Familiestiftelsen                2008    2009    Styremedlem

Hafrsfjord Rotary              2006    2006    President