Statssekretær Kjell-Børge Freiberg (FrP)

23.10.15- 21.06.17


Født: 1971
Sivilstatus: Gift, tre barn

Utdanning  
1987 Innlandet Skole   Grunnskolen
1988 Arbeidsmarkedsopplæring   Gjennomført studie med Fagplan F-401 /
Matfiskeoppdrett
1998   Fagbrev    Fagoperatør - næringsmiddelindustrien
  
Arbeidspraksis
  
AS Fiskefjorden               1987  Ansatt som Røkter ved oppdrettsanlegg
AS Arctic Delight             1990  Produksjonsarbeider
Senja Havfiskeselskap    1992  Ansatt som fisker / kokk
Skretting AS                     1993 Flere ulike roller i Skretting, fra 2002       kvalitetskoordinator i Norge
FrP Hovedorganisasjon    2003 Partisekretær med hovedansvar for Nordland,  Troms og Finnmark
Hadsel kommune              2007      Ordfører i Hadsel kommune
  
Tillitsverv / Folkevalgte verv / Styreverv
  
Organisasjon          Fra         Til Verv
Hadsel FrP            1991 2015 Ulike verv innenfor styret i lokalpartiet
Hadsel Kommune 1995  2015 Medlem av Hadsel Kommunestyre
Nordland FrP        1999  2001 Fylkesformann i Nordland FrP/
                                                 medlem av FrPs landsstyre
Hadsel kommune         2003    2015  Medlem av Hadsel Formannskap
Hadsel kommune         2003     2007   Varaordfører Hadsel kommune
Hadsel kommune         2003     2015  Medlem Hadsel Havnevesen
Hadsel kommune         2007     2015    Ordfører Hadsel kommune
Vesterålen
Næringshage                2007     2015    Styreleder
Hadsel Vekst AS          2009      2011    Styreleder (nestleder fra 2010)
Vesterålen Utvikling      2009     2011     Medlem / varamedlem