Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp)

Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

Personalia:

 • Født 28.02.1969
 • Sønn av metallarbeider og fisker Eirik Søviknes (1939-2010) og butikkmedarbeider Gunn Drange (1942-)

Stortingsperioder:

 • 1.vararepresentantfor Hordaland, 1997 - 2001, FrP.

Yrke:

 • Byggmester Nydal A/S 1985-1988 (deltid)
 • AK Drange Båtverksted 1988-1995 (deltid)
 • Selvstendig næringsdrivende fisker 1994-1999

Verv:

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Kommunestyremedlem Os kommune 1991-
 • Medlem Os formannskap 1995-
 • Ordfører Os kommune 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 2011-2015, 2015-
 • En rekke kommunalpolitiske verv for Os kommune 1991-
 • Styreleder i Oseana KF 2011-2016

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Hordaland fylkesting 1995-
 • Leder i Kontrollutvalget, Hordaland fylkeskommune 1995-99
 • Medlem i Komite for transport og miljø, Hordaland fylkeskommune 1999-2003
 • Medlem Fylkesutvalget, Hordaland fylkeskommune 2003-

Offentlige verv

 • Styremedlem i Bergen-Os Bompengeselskap AS 2007-
 • Medlem Styret for Diakonnissehjemmets sykehus, Bergen 1995-1999
 • Medlem Fiskerinemda for Hordaland 1995-99
 • Domsmann Herredsretten, Midthordaland 1991-1995
 • Domsmann Lagmannsretten, Gulating 1995-1999
 • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet 1996-2011
 • Utvalg for søndagsåpne butikker, Kulturdepartementet 2016-

Tillitsverv i partier

 • Styremedlem for Os FrP fra 1992-
 • Leder FrPs gruppe i Os kommunestyre 1992-1999
 • Organisatorisk nestformann Hordaland FrP 1994-1997
 • Gruppeleder og styremedlem Hordaland FrP 2001-
 • Medlem FrPs Sentralstyre 1995-1999
 • Medlem FrPs programkomité 1999-1999
 • Leder FrPs kommunalpolitiske utvalg 1999-2001, 2014-
 • 2. nestformann FrP fra 1999-2001
 • Medlem FrPs Sentralstyre 2014-

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Os Bridgeklubb
 • Leder Lysefjorden Ungdomslag
 • Styremedlem i Bergen 2017 AS (sykkel-VM) 

Utdanning:

 • Lysekloster Barneskole 1976-1982
 • Os Ungdomsskole 1982-1985
 • Os Gymnas, allmennfaglig studieretning 1985-1988
 • Akvaingeniør, Bergen Ingeniørhøgskole 1989-1992
 • Siviløkonomstudie NHH, Bergen 1992-1995 (mangler skriftlig hovedoppgave)

Medaljer og utmerkelser m.m.:

 • Norges Livredningsselskaps hederstegn fra 1993