Historisk arkiv

Rundskriv N-2/2014 - Garantisum for perioden 2015-2016 - Oppheving av rundskriv N-4/2009 og N-1/2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Les rundskrivet (pdf)