Historisk arkiv

NTP 2018-2029: Pressemeldinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemeldinger knyttet til fremleggelsen av ny Nasjonal transportplan samlet.

Pressemeldinger

Vei

Jernbane

Kyst

Luftfart

Vedlikehold

Sykkel

Miljø- og klima

Barnas transportplan

Teknologi

Fylkesvis oversikt