Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

Født: 1984
Tiltrådte: 31.08.2018
Fratrådte: 24.01.2020

Samferdselsminister Jon Georg Dale har ansvar for politikken knytt til transport av personar og gods og posttenester.

Yrke

2018-          :  Samferdselsminister
2015-2018:  Landbruks- og matminister
2014-2015:  Statssekretær i Finansdepartementet
2013-2014:  Statssekretær i Samferdselsdepartementet
2010-2013:  Politisk rådgjevar, FrPs Stortingsgruppe
2008-2010:  Kraft Laks AS
2007-2008:  Johs Jacobsen kjøtt AS
2007-2007:  Nortura avd. Ålesund
2006-2006:  Forsvaret 
2003-2006:  Nortura avd. Ålesund

Politiske verv/styreverv

2013-2013:  Styremedlem i Tussa Kraft AS
2009-2013:  1. vara Stortinget frå Møre og Romsdal 
2003-2013:  Gruppeleiar Kommunestyret i Volda 
2009-2011:  Fylkestingmedlem i Møre og Romsdal
2007-2011:  Medlem fylkeskulturutvalet 
2007-2009:  1. vara fylkestinget 
2001-2013:  Ei rekke mindre tillits og folkevalgte verv