Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)

Tiltrådte: 24.01.2020
Fratrådte: 14.10.2021

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods og posttjenester.

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 5 for Hordaland, 1997 - 2001, KrF.
Vararepresentant nr 6 for Hordaland, 2001 - 2005, KrF.
Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 2005 - 2009, KrF.
Representant nr 16 for Akershus, 2009 - 2013, KrF.
Representant nr 7 for Hordaland, 2013 - 2017, KrF.
Representant nr 12 for Hordaland, 2017 - 2021, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

Leder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 07.02.2019
Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 24.01.2020
Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 24.01.2020

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

Leder, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i regjering

Politisk rådgiver, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 13.08.1998 - 17.03.2000
Statssekretær, Finansdepartementet, 19.10.2001 - 04.08.2003
Statsråd, Miljøverndepartementet, 18.06.2004 - 17.10.2005
Statsråd, Samferdselsdepartementet, 24.01.2020 -

Utdanning

Rubbestadnes skole 1980-1989
Bømlo videregående skole 1989-1992
Norges Handelshøyskole, siviløkonomstudiet 1992-1997
Sosiologi grunnfag, UiB 1995

Arbeid

Trainee i Schibsted ASA 1997-1998
Forretningsutvikler i Schibsted ASA 2000-2001
Prosjektleder i Schibsted ASA 2005-2006
Organisasjonsdirektør i Schibsted ASA 2006-2009

Verv

Medlem Bømlo kommunestyre 1991-1995
Medlem Kulturstyret, Bømlo 1991-1995
Medlem KrFUs Sentralstyre 1999-2001
Medlem KrFs Sentralstyre 2001-2003
2. nestleder Kristelig Folkeparti 2003-2007
Leder Kristelig Folkeparti 2011-2019