Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF)

Tiltrådte: 24.01.2020
Fratrådte: 14.10.2021

Utdanning

2009- 2012 Nord Universitet, Master of Business Administration (MBA)

2007 Menighetsfakultetet, Ledelse og endringsprosesser i organisasjoner

1997-2001 Cand.Mag., Høgskolen i Bodø

2000-2001 Edith Cowan University, Perth, Australia, Interactive Multimedia

1998- 2000 Høgskolen i Bodø, Informasjonsteknologi

1997-1998 Høgskolen i Bodø, Grunnfag Velferdssosiologi

Arbeid

2017-d.d. Fylkesråd for næring og regional utvikling, Nordland fylkeskommune

2015-2017 Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Nordland fylkeskommun

2014-2015 Prosjektleder samferdsel, Salten Regionråd

2011-2014 Organisasjonsrådgiver, Kristelig Folkeparti

2005- 2010 Fylkessekretær i Nordland, Kristelig Folkeparti

2001- 2004 Undervisningskonsulent, NæringsAkademiet i Salten AS

Politiske verv

Fylkesrådet i Nordland

2015-2020 Nordkalottrådet

2017-2020 Nordnorsk Petroleumsråd

2017-2020 Norsk gassforum

2015-2017 Vannregionsutvalget

2015-2017 Landsrådet for kultur

Kristelig Folkeparti (utvalgte verv)

2019-d.d. 2. nestleder KrF

2018-d.d. Medlem av KrFs landsstyre

2017-2019 Vara til KrFs sentralstyre

2018-2019 Leder Nordland KrF

2015-2018 Fylkesstyremedlem Nordland KrF