Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny Nasjonal transportplan (NTP) lagt fram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Stortingsmeldingen om ny transportplan ble lagt fram 19. mars 2021. Her kan du lese den og se regjeringens presentasjon. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Transportplanen ble presentert av statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nett-tv Nasjonal transportplan 2022-2033 lagt fram 19. mars

Se sendingen her

Se sendingen her

Du kan se presentasjonen i opptak her. Mer informasjon:

Fem likestilte mål

Nasjonal transportplan 2022–2033 presenterer helheten i regjeringens transportpolitikk for de neste 12 årene. I planen foreslår regjeringen løsninger på de viktigste transportutfordringene i hele landet. Planen blir diskutert i Stortinget, men endelige vedtak om igangsetting av tiltak og prosjekter skjer gjennom proposisjoner og Statsbudsjettet.

Den nye transportplanen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Regjeringen har satt fem likestilte mål som gir retning for hvordan ressursene skal brukes framover:

Mer for pengene – Effektiv bruk av ny teknologi – Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål – Nullvisjon for drepte og hardt skadde – Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet

Verdens bærekraftsmål har vært med på å gi retning for arbeidet med transportplanen.

Mer for pengene

Samferdselsminister Knut Arild Hareide peker på viktige grep i den nye planen som skal få nytten opp og kostnadene ned. Blant annet skal elementer av modellen Nye Veier jobber etter brukes i hele transportsektoren.

– Vi tar hele transportsektoren fra en kamp om å komme inn i planen, til en konkurranse om å lage de beste prosjektene: Finner man lønnsomme løsninger, øker sjansen for at problemet faktisk blir løst, skriver samferdselsminister Hareide i dette debattinnlegget.

Barnas transportplan

Barn og unge har et eget kapittel, Barnas transportplan. De har selv vært med på å påvirke innholdet, gjennom en tegne- og skrivekonkurranse og gjennom innspill fra fylkenes ungdomsråd. Les mer om Barnas transportplan her.

– Regjeringen vil gi barn gode muligheter til å være aktive og selvstendige trafikanter. Barna er våre yngste trafikanter, og en dag våre eldste. Universell utforming av transportnettet er viktig, både for barn, eldre og for alle med nedsatt funksjonsevne, sier samferdselsministeren.

Arbeidet med de nye transportplanen

Samferdselsdepartementet har gitt flere oppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet. Svarene utgjør den viktigste delen av det faglige grunnlaget for den nye transportplanen. Næringsliv og organisasjoner, forskningsmiljøer, fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget har gitt innspill om de største utfordringene og de viktigste prioriteringene. Les mer her.