Historisk arkiv

Offshore Northern Seas 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Sted: Stavanger

Statsminister Erna Solberg deltek på ONS (Offshore Northern Seas 2016) i Stavanger.

Kl. 08.50: Statsminister Erna Solberg deltek i ein høgnivådebatt om energi på ONS Summit 2016 i Stavanger.

Kl. 11.00: Statsminister Erna Solberg deltek under opninga av ONS-konferansen i Stavanger.

Statsministeren er tilgjengeleg for presse etter programslutt, om lag kl. 13.00. Ho deltek òg på lunsjen til Stavanger kommune og får omvising på utstillingsområdet til Stavanger Forum.

Pressekontaktar er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886 og kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510.