Historisk arkiv

Statsministeren har eit foredrag om norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Adresse: Teaterplassen 2 , Arendal

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Statsminister Erna Solberg har eit foredrag om norsk økonomi med tittelen Skape meir og inkludere fleire.

Presse som vil høyre på, må melde seg på til smkinfo@smk.dep.no innan søndag 15. august kl. 18.00.

Måndagen er det oppmøte for akkreditert presse seinast kl. 10.45. Me har avgrensa tal på plassar og kan ikkje garantere at alle får plass. Me føreset at dei frammøtte følgjer helsestyresmaktene sine råd for smittevern. Ved stor pågang, vil ikkje alle kunne kome inn.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.