Tidligere statssekretær Marit Berger Røsland (H)

Statssekretær Marit Berger Røsland

Politiske verv

2003 - 2007: Medlem av Oslo Bystyre
1997 - 2000: Medlem av Fylkestinget i Akershus
2000 - 2002: Nestleder i Unge Høyres Landsforbund

Yrkeserfaring

2006 - 2014: Advokat i Wiersholm. Spesialisert innenfor compliance/anti-korrupsjon, private granskninger og arbeidsrett.
2010: Dommerfullmektig i Oslo tingrett
2003 - 2005: Politisk rådgiver i Utenriksdepartementet
2000 - 2001: Politisk sekretær for Ordføreren i Oslo

Utdanning

2006: Cand. jur., Universitetet i Oslo
1997: International Baccaleaureate Lillestrøm vgs