Tidligere statssekretær Helge Fossum (Frp)

Helge Fossum

Tiltrådte: 19.03.2018
Fratrådte: 22.01.2019

Yrkeserfaring

2016 – 2018 Markedssjef, Fremskrittspartiet
2011 – 2016 Spesialrådgiver, Fremskrittspartiet
2010 – 2011 Økonomiansvarlig og spesialrådgiver, Fremskrittspartiet
2008 – 2010 Politisk rådgiver, Fremskrittspartiet
2006 – 2008 Regnskapsmedarbeider

Folkevalgte verv

2015 – dd. Hovedutvalgsmedlem og 1. vara til fylkestinget Akershus
2011 – dd. Kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem Nittedal
2007 – 2011 Fylkestingsrepresentant og hovedutvalgsmedlem Buskerud
2007 – 2011 Formannskapsmedlem Ringerike
2003 – 2011 Kommunestyrerepresentant og hovedutvalgsmedlem Ringerike
2003 – dd Medlem av flere råd og utvalg i perioden

Politiske verv

2001 – dd. Har innehatt en rekke verv i Fremskrittspartiet i Akershus, Nittedal, Buskerud og Ringerike
2002 – 2003 Medlem av ungdomsråd Ringerike kommune

Utdanning

2018 – dd.    Påbegynt Master of Public Administration, NTNU Trondheim
2016 – 2017 Påbegynt kommunal økonomi og ledelse, Universitet Nord
2003 -  2006 Bachelor bedriftsøkonomi, Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss
2000 – 2003 Almene, økonomiske og administrative fag, Ringerike VGS

Til toppen