Tidligere statssekretær Ingvild Næss Stub (H)

(Perioden 15.11.2013 - 17.07.2015)

Født: 1978

Kalender

Taler og artikler

CV

Utdanning

2006 – 2008

Universitetet i Oslo, mastergradskurs i statsvitenskap

2001 – 2002

London School of Economics and Political Science, MSc EU Policy Making

1997 – 2001

Universitetet i Oslo, Cand. Mag

1995 – 1997

Nesbru videregående skole, International Baccalaureate

Arbeidserfaring

Valgkamp 2013

Høyres stortingsgruppe, taleskriver

2012 – 2013

Minerva, skribent og korrespondent

2008 – 2012

Høyres stortingsgruppe, politisk rådgiver

2003 – 2006

Europabevegelsen, informasjonsleder

2002 – 2003

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island, informasjonsrådgiver

Tillitsverv

2003 – 2005

Oslo Høyre, medlem av representantskapet

2008 – 2011

Oslo Høyre, medlem av representantskapet

1999 – 2002

Ski kommunestyre, 3. vararepresentant for Høyre

1997 – 2001

Europeisk Ungdom, sentralstyremedlem (1. nestleder 2000 – 2001)