Historisk arkiv

Historisk arkiv

Næringsliv og menneskerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (United Guidelines for Business and Human Rights – UNGP) er en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene. Som et ledd i arbeidet med å styrke innsatsen for menneskerettighetene lanserte regjeringen i 2015 en nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Forsideillustrasjon til handlingsplan Næringsliv og menneskerettigheter
Illustrasjon til handlingsplanen. Foto: Kord AS

Næringsliv og menneskerettigheter - Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper (pdf)