Tidligere politisk rådgiver Daniel Sørdahl (H)


Født: 1988

Utdanning

H 2012 - 2014:

Master i organisasjon og ledelse ved Universitetet i   Tromsø

V 2011:

Master i statsvitenskap, enkeltemner ved Universitetet i   Tromsø

H 2008 - H2010:

Bachelor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

H 2004 - V 2007:

Videregående utdanning, allmenne fag, Sortland videregående skole

Arbeidserfaring

2015 - 2017:

Regionrådgiver ved Høyres Nord-Norgekontor

2015:

Daglig leder Høyres Nord-Norgekontor (juli-oktober)

2014 - 2015:

Organisajonsmedarbeider ved Høyres Nord-Norgekontor

2012 - 2014:

Universitetet i Tromsø, studentrekruttering

2013:

Troms og Tromsø Høyre, valgkampsekretær

2013:

Universitetet i Tromsø, engasjement ifm. utarbeidelse av ny kommunikasjonsstrategi

2010 - DD:

Uloba Norge, personlig assistent

2008 - 2010:

Hjemmetjenesten i Sortland kommune, personlig assistent

Verv

2013 – 2014:

Universitetsstyrerepresentant, Universitetet i Tromsø

2011 – 2013:

Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø, leder