Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte deltek på ein WHO-konferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: Genève, Sveits

Statssekretær Jens Frølich Holte er i Genève og deltek på Verdas helseorganisasjon (WHO) sin globale konferanse om luftforureining og deltek på bilaterale møte.

Eigen presseinformasjon følgjer. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02