Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte deltek på Humaniora-dagane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: UiOs Gamle Festsal, Oslo

Statssekretær Jens Frølich Holte held innleiing og deltek i ein paneldebatt på Humaniora-dagane i regi av UiO.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02