Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte deltek på konsultasjonar med UNDP

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: Xich Lo, Oslo

Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på ein arbeidsmiddag med FN sitt utviklingsprogram, UNDP, i samband med årlege bilaterale konsultasjonar.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.