Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte deltek på eit seminar om marin forsøpling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: Washington, D.C., USA

Statssekretær Jens Frølich Holte er i Washington, D.C. og held mellom anna innleiing på eit seminar om marin forsøpling.

Eigen presseinformasjon følgjer.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02