Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte deltek på ein konferanse om sør-sør-samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: Buenos Aires, Argentina

Statssekretær Jens Frølich Holte leiar den norske delegasjonen til FNs høgnivåkonferanse i Buenos Aires om sør-sør-samarbeid. Han vil også ha samtalar med viseutanriksminister Zlauvinen frå Argentina.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02