Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte deltek på ei markering av USA sin fridomsdag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: Nobels gate 28, Oslo

Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på ei markering av USA sin fridomsdag. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02