Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte er vert for eit klimaseminar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: Nobels fredssenter, Oslo

Statssekretær Jens Frølich Holte er vert for eit seminar om kva for konsekvensar klimaendringar har for dei mest sårbare statane i verda.

Eigen presseinformasjon følgjer. 

Pressekontakt: Marte Lerberg Kopstad, 995 22 206