Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte om naturmangfald

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: Tromsø

Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på det tredje møte i referansegruppa for forhandlingane i FN om ein ny avtale om naturmangfald i område utanfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ). 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02