Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte deltek på konsultasjonar med Cuba

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted:

Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på bilaterale konsultasjonar med Cuba.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02