Historisk arkiv

Utanriksministeren deltek på Høgres felleskonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: Sundvolden Hotel, Krokkleiva

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Høgres felleskonferanse.