Historisk arkiv

Utanriksministeren deltek (virtuelt) på eit arrrangement i Finland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted:

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (virtuelt) på eit arrrangement i samband med Finsk utanrikspolitisk institutts (FIIA) 60-årsjubileum i Helsinki. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02