Forsiden

Historisk arkiv

Veileder for utenrikstjenestens arbeid med kvinner, fred og sikkerhet (2019-2022)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet redegjør for norsk politikk for oppfølging av resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet. Denne veilederen er et hjelpemiddel for utenriksstasjonene, Utenriksdepartementet og Norad — et verktøy som skal bidra til å oversette politikken til praksis. Veilederen utfyller handlingsplanen og må leses sammen med denne.

Les veilederen her.