Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Klima, sult og sårbarhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Denne strategien skal legge føringene for en forsterket norsk innsats for at klimasårbare samfunn kan tilpasse seg et klima i endring. Strategien skal identifisere prioriterte innsatsområder og virkemidler for å styrke klimatilpasning, inkludert forebygging av klimarelaterte katastrofer og bekjempelse av sult. En helhetlig tilnærming skal legges til grunn for arbeidet.

Fra omslaget på den nye strategien. Foto: Saviano Abreu,  Ocha
Fra omslaget på den nye strategien. Foto: Saviano Abreu, Ocha

Les "Klima, sult og sårbarhet - Strategi for klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og sultbekjempelse".