Historisk arkiv

Om inkluderingsdugnaden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og innebærerfelles innsats for å få flere i jobb.

Det står altfor mange mennesker utenfor arbeidslivet i Norge i dag. Dette er mennesker som kan og vil bidra. Koronapandemien har forsterket utfordringene for utsatte grupper.

Ordinære jobber

Regjeringen ønsker å få flere av de de står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber. Derfor ble det i 2018 tatt initiativ til en inkluderingsdugnad i offentlig og privat sektor. Målet er å få flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CVen i arbeid. I de første årene av inkluderingsdugnaden var etterspørselen i arbeidsmarkedet høy og ledigheten lav. Med koronapandemien og de omfattende smitteverntiltakene ble situasjonen på arbeidsmarkedet endret. Antall ledige og permitterte har økt og flere bransjer og virksomheter møter store økonomiske utfordringer.

Mål

Regjeringen har forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en». Men Norge trenger en felles innsats for å få flere i jobb, på tvers av sektorer. Inkluderingsdugnaden er avhengig av at kommuner, næringslivet, private bedrifter, frivillige organisasjoner, bemanningsbransjen, attføringsbedrifter, sosiale entreprenører, partene i arbeidslivet, og arbeidssøkerne selv bidrar. I et vanskelig arbeidsmarked er det viktig å bidra til at den høye ledigheten ikke biter seg fast og at utsatte grupper ikke skyves lenger unna arbeid, men får den bistanden de trenger for å komme i jobb.